luni, 27 mai 2013

Consilierul de stat pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Guvernului României, domnul Sorin Encutescu, a fost numit președinte al Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate


Encutescu salveaza industria de aparare ?

Ce este industria de securitate ?
Conform Strategiei Nationale de Aparare a Romaniei, elaborata in anul 2010 de catre Presedintia Romaniei: 
 "Industria nationala de securitate reprezinta industria de aparare, careia i se adauga acele unitati economice si capacitati de productie necesare asigurarii securitatii energetice, cibernetice sau a protectiei infrastructurii critice. Industria de securitate, parte componenta a industriei nationale, se va dezvolta pe coordonatele restructurarii si eficientizarii activitatilor, pe criterii de rentabilitate, corelate cu nevoile reale ale sistemului national de securitate.
In acest domeniu se actioneaza pentru:
- restructurarea, dezvoltarea, modernizarea si retehnologizarea capacitatilor de productie militara si de securitate, inclusiv prin cooperari cu companii de prestigiu din tari membre NATO si ale Uniunii Europene;
- dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat in domeniu; 
- satisfacerea cerintelor privind inzestrarea fortelor romane participante la misiuni NATO si pentru asigurarea interoperabilitatii echipamentelor militare furnizate, cu cele din dotarea trupelor NATO;
- dezvoltarea bazei industriale si tehnologice a apararii nationale;
- racordarea intreprinderilor economice de profil la activitatile Agentiei Europene de Aparare."

 

Decizia de infiintare a Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate vine in urma prezentarii in CSAT a unui raport intocmit la nivel MApN, de catre dna secretar de stat Floarea Serban.
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL
DECIZIE
privind înființarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate
 
În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate, denumit în continuare Comitetul.
(2) Comitetul este condus de către consilierul de stat pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Guvernului României, care are calitatea de președinte.
(3) Autoritățile administrației publice centrale și instituțiile publice care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și sunt reprezentate la nivel de secretar de stat sau de înlocuitorii acestora, desemnați în acest sens. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, respectiv Ministerului Economiei au calitatea de vicepreședinți. (4) La ședințele Comitetului pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai  autorităților administrației publice centrale, experți din diferite sectoare de activitate și reprezentanți ai partenerilor sociali din domeniu.
Art. 2. — Comitetul are ca obiectiv elaborarea și prezentarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a unui raport referitor la:
a) starea industriei de securitate și implicațiile acesteia asupra  capacității  operaționale  a  instituțiilor  din  domeniul securității naționale;
b) măsurile necesare pentru restabilirea rolului strategic al industriei de securitate în cadrul economiei naționale.
Art. 3. — (1) Comitetul se reunește în ședințe ordinare săptămânale sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.
(2) Convocarea în ședințe extraordinare se face de către președintele Comitetului, la solicitarea oricărei autorități a administrației publice centrale sau instituții publice care fac parte din Comitet.
(3)   Secretariatul   Comitetului este asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru.
(4) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și se aprobă de către președintelui Comitetului.
Art. 4. — În subordinea Comitetului funcționează un grup de experți, desemnați de fiecare autoritate a administrației publice centrale și instituție publică componentă a Comitetului. Membrii grupului de experți trebuie să aibă certificate de securitate eliberate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
Art. 5. — În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul este abilitat să solicite informațiile necesare de la conducătorii autorităților administrației publice centrale și ai instituțiilor publice, ai operatorilor economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat din domenii ce au legătură directă sau indirectă cu industria de securitate, care au obligația de a pune la dispoziția Comitetului datele și informațiile solicitate.
Art. 6. — În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă propriul regulament de organizare și funcționare.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
 
 
București, 18 aprilie 2013.
Nr. 192.
ANEXĂ
 
COMPONENȚA
Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate
 
1. Consilierul de stat pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Guvernului României — președinte
2. Reprezentant al Ministerului Apărării Naționale — vicepreședinte
3. Reprezentant al Ministerului Economiei — vicepreședinte
4. Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice — membru
5. Reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne — membru
6. Reprezentant al Serviciului Român de Informații — membru
7. Reprezentant al Serviciului de Telecomunicații Speciale — membru
 
Sursa:  Monitorul Oficial  ⁄  MOf 226 2013
 
Comitetul a avut deja o serie de intalniri, inclusiv cu sindicatele (miercuri 22 mai 2013 la sediul CN Romarm), urmand ca miercuri 29 mai a.c sa se poarte discutii cu directorii societatilor din industria de aparare. Tinta este prima sedinta a CSAT, din luna iulie, unde vor fi prezentate concluziile acestui comitet, inclusiv un plan de masuri.
 
Uram succes dlui Sorin Encutescu si comitetului, sa propuna cele mai bune masuri pentru relansarea industriei de aparare romanesti !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Este binevenit oricine doreste sa comenteze! Rugam sa va inserati numele si datele de contact, din respect fata de cititori. Atacurile la persoana, injuriile, opiniile fara legatura cu subiectul prezentat vor fi sterse. Persoanele care doresc raspunsuri sau precizari oficiale, trebuie sa se adreseze conform "Normelor de comunicare in cadrul SCMD" (afisate pe pagina Secretariatului General al SCMD.